top of page

E-ADUAN

09-518 1866 

atau

09-518 1815

1) Unit Integriti

Norain Binti Abdul Hamid

YP Hevea Sdn Bhd

Tingkat 1, Kompleks Yayasan Pahang,

Tanjung Lumpur

26060 Kuantan, Pahang 

POLISI PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan tadbir urus korporat, YP Hevea Sdn Bhd (YPH) telah mewujudkan Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat (Whistleblower Protection Policy) bagi memudahkan warga YP Hevea atau orang awam melaporkan perlanggaran tatakelakuan atau integriti seperti penipuan, rasuah, penyelewengan kewangan yang serius dan salahguna kuasa seseorang yang dilantik dalam YP Hevea dengan lebih berkesan.

(Rujuk Akta 711 Akta Perlindungan Pemberi maklumat 2010).

 

IDENTITI PENGADU DILINDUNGI

Mana-mana individu yang mahu melaporkan salah laku rasuah dan pelanggaran integriti akan dilindungi oleh Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat. Di bawah Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat ini, laporan boleh dibuat terhadap mana-mana individu yang mempunyai kaitan dengan YP Hevea, sekiranya disyaki melakukan salah laku rasuah dan pelanggaran integriti. Sebarang kes salah laku atau pelanggaran integriti yang dilaporkan akan disiasat menurut prosedur dan undang-undang yang berkaitan.

 

KAEDAH MEMBUAT LAPORAN

Secara amnya, bagi kakitangan YPH jika mereka merasa sangsi mengenai sesuatu perkara di galakkan membuat aduan kepada Unit Integriti dengan beberapa saluran.

 

Namun bagi tujuan polisi ini kaedah aduan secara rasmi adalah seperti berikut:

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

  

Untuk membolehkan siasatan dilakukan dengan cekap dan berkesan, maklumat yang perlu disertakan adalah:

1. Nama pengadu, nombor telefon, alamat surat-menyurat dan e-mel;
2. Nama, nombor telefon dan alamat surat-menyurat mana-mana pihak yang disebut di dalam aduan;
3. Butiran khusus mengenai bagaimana, mengapa dan bila perkara yang diadukan itu berlaku; dan
4. Bukti atau maklumat saksi yang boleh membantu siasatan.

Kriteria utama pelaporan adalah maklumat yang benar berasaskan bukti dan tidak melibatkan kepentingan peribadi mana-mana pihak.

2) Unit Integriti

Razimah binti Abdullah Hashim

Yayasan Pahang

Tingkat 5, Kompleks Yayasan Pahang,

Tanjung Lumpur

26060 Kuantan, Pahang 

SURAT

E-MEL

HOTLINE WHISTLEBLOWING

bottom of page