top of page

Persijilan ABMS

Syarikat YP Hevea Sdn Bhd telah memperolehi pensijilan ISO 37001:2016 Anti- Bribery Management System -ABMS (Sistem Pengurusan Anti- Rasuah). Manfaat ABMS adalah meningkatkan kesedaran di peringkat dalaman dan luaran dalam menegakkan integriti, memberikan keyakinan orang awam dan persepsi yang lebih baik, menubuhkan budaya integriti, meningkatkan moral pekerja dan memastikan ketelusan dalam pentadbiran. Kami sentiasa memberi komitmen yang tinggi dalam mempertingkatkan integriti dan tadbir urus yang telus. 

Polisi Whistleblowing YP Hevea 

Read More
Polisi Whistleblowing

Polisi Anti Rasuah

Read More
Polisi Anti Rasuah

Polisi Penerimaan & Pemberian Hadiah, Sumbangan & Derma

Read More
Polisi Penerimaan & Pemberian Hadiah, Sumbangan  & Derma
bottom of page