top of page

Latar Belakang

YP Hevea Sdn Bhd (YPH) adalah anak syarikat milik penuh Yayasan Pahang (YP)yang dahulunya dikenali sebagai ‘Modular Matrix Sdn Bhd’. Pengurusan YP Hevea Sdn Bhd ditubuhkan pada 20 September 2012 untuk mengambil alih pengurusan syarikat dari Agen Pengurusan, Technopalm Sdn Bhd. Objektif utama syarikat adalah sebagai inisiatif strategik YPH bagi diversifikasi kepada perladangan getah dan tanaman pelbagai. Ianya berfungsi sebagai salah satu penjana pendapatan kepada YP. YPH telah diamanahkan untuk membangunkan kawasan seluas 6,097.93 hektar di Hulu Tembeling, Jerantut, Pahang dengan tanaman pelbagai.

bottom of page